Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

important
important
6034 1dcb 500
important
2355 ade9
Reposted fromyourjinx yourjinx viaNoemiJustine NoemiJustine
important
7880 0c5a 500
"Ości" 14
important
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadreamerlive dreamerlive

July 01 2015

important
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
important

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viana-zakrecie na-zakrecie
important
7030 acf6
important
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
important
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viayouwillneverfindme youwillneverfindme
important
5824 51b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoemiJustine NoemiJustine
important

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaNoemiJustine NoemiJustine
important

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaNoemiJustine NoemiJustine
important
Boję się, że Kocham Cię zbyt mocno.
— boję się też, że Cię tym przestraszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
important
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

important

On nie jest w stanie jej rzucić. Tkwi między przywiązaniem a litością. Pewnie jej mówi, że ją kocha (to błąd jeśli ona mu wierzy, to nie miłość tylko przyzwyczajenie). Pewnie ją rzuci, kiedy jej będzie się wydawać że się poprawia (uzna, że w końcu jest na tyle silna, aby to znieść). I oczywiście ona nie będzie rozumiała dlaczego. Dlaczego ją rzuca skoro w końcu jest lepiej?

Witamy w świecie mężczyzn.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
important
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.

June 09 2015

important
7750 540b 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
important
8326 61b8 500
Reposted fromrol rol viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl